Advies_headimage

Begeleiding visie-implementatie

Organisaties zijn in toenemende mate gericht op de toekomst. Echter de keuzes daaromtrent worden in het heden gemaakt. Van cruciaal belang om organisaties succesvol te laten zijn is dat haar medewerkers zich kunnen identificeren met de kernwaarden voortkomend uit de visie/missie. Zij dienen deze als het ware te doorleven.

Vaak zijn deze kernwaarden al latent aanwezig in de organisatie. Het is dan zaak om deze boven water te krijgen. Wij ontwikkelen programma’s op maat om dit proces van doorleving te begeleiden bij de medewerkers.

<< naar Advies