Diensten uittekenen

Training

De opbouw van onze trainingen is gebaseerd op een actueel thema dat in overleg met de klant wordt bepaald. Uitgangspunt daarbij is steeds de mens in relatie tot zijn (werk)omgeving.

Een organisatie bestaat tenslotte uit een groep mensen met een gezamenlijke taak en doelstelling. Aspecten zoals ambitie, passie, idealen, angsten, relaties, rivaliteit, vasthoudendheid, creativiteit, normen en waarden spelen op alle niveaus een prominente rol.

Vanuit de aanwezige kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie, worden deelnemers aangemoedigd om te vertrouwen op hun verstand, hun gevoel en hun lichaam.

Door tijdens de trainingen een brug te slaan tussen ‘het buiten’ (de werkomgeving) en ‘het binnen’ (de medewerker) ontdekken deelnemers hun eigen kwaliteiten en zijn daardoor in staat deze effectief in te zetten en deze af te stemmen op de werkomgeving.

Onze aanpak is steeds op maat afgestemd op het overeengekomen thema.
Trainingen hebben betrekking op: