Advies_headimage

Begeleiding reorganisatie

Een reorganisatie gaat bij het management en de medewerkers doorgaans gepaard met onzekerheden. Dit leidt tot verstoring van contact en communicatie binnen teams en medewerkers onderling.

Ons programma is er primair op gericht deze onzekerheden bespreekbaar te maken en het contact en de communicatie vooral open te houden. Vervolgens geven we teams en medewerkers inzicht in het feit dat er, ondanks deze onzekerheden, keuzemogelijkheden zijn.

<< naar Advies