Potlood

Meer inzicht


Ik heb meer inzicht gekregen hoe ik als persoon in elkaar zit…

“Dankzij Bureau van Tienen heb ik meer inzicht gekregen hoe ik als persoon in elkaar steek en op een positieve manier ervaren wat mijn sterke en zwakke punten zijn.
Daarbij heb ik inzicht gekregen in waar ik ben gaan afdwalen van mijn persoonlijkheid en hoe ik mij weer kan verbinden met mijzelf. Hierdoor ben ik nu beter in balans en weet in verschillende situaties de juiste toon sneller en beter te raken. Leonore heb ik hierbij als een open en eerlijke gids ervaren. Zij weet op treffende wijze de verschillende thema’s/ onderwerpen onder de aandacht te brengen en je te leiden naar inzicht in eigen functioneren”.

<< naar Referenties & testemanials