Training_headimage

Leiding geven

Leidinggevenden zijn belangrijke dragers en verspreiders van de cultuur binnen een organisatie. De bewustwording van hun houding en gedrag in relatie tot de missie/visie van de organisatie en het effect op anderen vormt daarbij een basis. Steeds uitgaande van het eigen verantwoordelijkheidsbesef en keuzevrijheid.

“Wie ben ik en wie wil ik zijn?”

De doelstelling van de trainingen is het versterken van je eigen leiderschap.
Thema’s bij de trainingen zijn:

  • Op meerdere manieren contact en communicatie beleven
  • Zoeken naar authenticiteit
  • Bewustzijn van gedrag en houding op de omgeving (overdracht en tegenoverdracht)
  • Leren, ontwikkelen en beïnvloeden.

<< naar Training